Zmluva č. Zmluva o nájme bytu

Obstarávateľ
 • Názov: Prenajímateľ: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
 • Názov: Nájomca: Jozef Michňa
 • IČO:
 • Adresa: Hlavná 22/3, 951 87 Volkovce
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Nájmy a prenájmy
 • Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu
 • Názov zmluvy: Zmluva o nájme bytu
 • Dátum uzavretia: 06.10.2017
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 31.10.2020
 • Celková hodnota: 97,00 € (DPH sa neuplatňuje)
 • Dátum zverejnenia: 06.10.2017
 • Poznámka: Predmetom nájmu podľa tejto nájomnej zmluvy je:
  - jednoizbový byt číslo 204 nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 229, orientačné číslo 22/3, na pozemku parcelného čísla 41/1 v obci Volkovce, katastrálne územie Volkovce vrátane vybavenia bytu, ktoré je presne špecifikované v zápisnici o prevzatí bytu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto nájomnej zmluvy.
  - spoločné časti a spoločné zariadenia vyššie uvedeného bytového domu sú taktiež špecifikované v zápisnici o prevzatí bytu.
  Výška mesačného nájomného a záloh za služby spojené s užívaním bytu sú vo výške 97,- euro.
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie