Kontakt

Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom


Ružová 433/8
7631 Streda nad Bodrogom

Telefón: 056/6373496
E-mail: ddstreda@stonline.sk

Kontaktný formulár

Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom, Slovensko