Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36271128 Plast Tech, Kúpeľná 1669/1, 932 01 Veľký Meder
405588 Poradca s r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
44921314 PREVAX s.r.o. Hospodárska 46, 917 01 Trnava
44540183 Profi Poľno, s.r.o. Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky
36626198 R.G.T. PRESS s.r.o. 974 01 Banská Bystrica, Skubínska cesta 38
25881159 RCTrading, s.r.o Studentská 622/17, 737 01 Český Těšín
31103031 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka Hlavná 326, 900 41 Rovinka
36014991 S-EPI, s.r.o., Martina Rázusová, 23A/8336, 01001 Žilina 1
37836412 ŠJ Čiližská Radvaň 930 08 Čiližská Radvaň 285
32304544 SK GLASS, Karol Sipos Bratislavská 919/4, 929 01 Dunajská Streda
44759932 Slovenský telefónny zoznam s.r.o. Ferienčíkova 18, 811 08 Bratislava
36022047 Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
44717342 Smaltovňa Mišík Holič, s.r.o. Bratislavská 25, 908 51 Holič
36189855 SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice
37492195 Štefan Gerhát - klampiar, 932 01 Veľký Meder
40282821 Štefan Harmati - maliar, natierač 930 07 Medveďov 80
31826245 Technické služby Gabčíkovo Hlavná 1039, 93005 Gabčíkovo
32327463 Tibor Kulcsár T.R.T., Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder
47788569 Tibor Vígh 930 07 Medveďov 320
31150594 TPK Soft Service, Ing. Trnavská Katarína, 930 38 Nový Život
« 1 2 3 4 5 6 »