Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2019 Zmluva a spolupráci Medveďov 00305588 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687 Iné 19 366,72 € 14.11.2019 14.11.2019 28.02.2021 18.11.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
17/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T352 Medveďov 00305588 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 30416094 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14 500,00 € 04.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
16/2019 Zmluva o dielo č. 017/2019 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Medveďov 00305588 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 36536245 Iné 44 121,16 € 20.09.2019 20.09.2019 20.09.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
15/2019 Zmluva o dielo Medveďov 00305588 Sánka Igor 35281235 Stavebné práce, opravárenské práce 17 164,00 € 16.09.2019 31.05.2020 17.09.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
14/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Medveďov 00305588 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Iné 37 000,00 € 15.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
13/2019 Zmluva o poskytnutí služby Medveďov 00305588 Ing. Zoltán Horváth - SHR 30725984 Iné 0,00 € 26.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
12/2019 Kúpna zmluva Medveďov 00305588 R-House, s r.o. 47712261 Iné 2 264,00 € 25.07.2019 25.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
11/2019 Zmluva o spolupráci Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Nájmy a prenájmy 150,00 € 24.07.2019 24.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
10/2019 Zmluva č. 012-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 600,00 € 23.07.2019 23.07.2019 23.07.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
9/2019 Zmluva č. 019-DS-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 800,00 € 21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
8/2019 Zmluva č. 35-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 900,00 € 21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
7/2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Medveďov 00305588 Urbariát Medveďov p.s. 42297338 Nájmy a prenájmy 100,00 € 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2029 04.04.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta Zmluva
6/2019 Zmluva o poskytnutí služieb č. 110304/2019 Medveďov 00305588 Regio Solution s.r.o. 50426249 Stavebné práce, opravárenské práce 1 500,00 € 28.03.2019 01.04.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
5/2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Medveďov 00305588 Regioport, o.z. 50839624 Kultúra, média, tlač 500,00 € 19.02.2019 20.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
4/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T352 Obec Medveďov 00305588 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 30416094 Iné 14 500,00 € 15.02.2019 15.02.2019 20.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
3-1/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/002 Medveďov 00305588 NEUschwendtner s.r.o. 36252425 Iné 12 600,00 € 31.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
3/2019 Zmluva o dielo č. 2019/002 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Medveďov 00305588 NEUschwendtner s.r.o. 36252425 Iné 20 076,00 € 28.01.2019 28.01.2019 05.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
1/2019 Mandátna zmluva Medveďov 00305588 Ing. Imre Herdics Iné 2 160,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2/2019 Zmluva č. ZNR 1111201824 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medveďov 00305588 ENVI-PAK a.s. 35858010 Iné 0,00 € 01.01.2019 01.01.2019 20.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva