Dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
19.07.2018 Územné rozhodnutie - rozšírenie vodovodu, plyn. Bližšie informácie - viď priložený dokument. pdf - 3.53 MB
29.06.2018 Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2018 Rozpis - viď prílohu pdf - 17.34 kB
08.06.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Program zastupiteľstva - viď priložený dokument. pdf - 37.19 kB
07.06.2018 Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva Podrobné informácie - viď priložený dokument. pdf - 1.71 MB
07.06.2018 Výmaz z katastra nehnuteľností Podrobné informácie - viď priložený dokument. pdf - 494.27 kB
04.06.2018 Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Podrobné informácie o začatí konania - viď priložený dokument. pdf - 95.58 kB
28.05.2018 Obchodné podmienky verejnej súťaže-prenájom obecného pozemku Podrobné informácie - viď priložený dokument. pdf - 50.56 kB
22.05.2018 Záverečný účet obce BELADICE za rok 2017 Podrobné informácie- viď priložený dokument. pdf - 404.29 kB
11.05.2018 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Podrobné informácie - viď priložený dokument. pdf - 754.72 kB
29.03.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.163/2018 zo dňa 28.3.2018 a príslušné kúpne zmluvy Podrobné informácie a dokumenty súvisiace s uznesením - viď prílohy. pdf - 1.33 MBpdf - 3.44 MBpdf - 6.2 MBpdf - 1.39 MB
26.03.2018 12D5, termín cyklických odpočtov elektrickej energie 2018 Beladice Podrobné informácie - viď prílohu pdf - 216.68 kB
26.03.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ - 28.03.2018 Podrobné informácie - viď dokument pdf - 35.65 kB
20.03.2018 Výzva Materiálno-technické vybavenie MŠ Beladice Podrobné informácie - viď prílohu pdf - 1.37 MB
08.03.2018 Oznánemie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním umiestnenia stavby, s ústnym pojednávaním a miestným zisťovaním - verejnou vyhláškou Podrobné informácie - viď priložený dokument. pdf - 1.07 MB
28.02.2018 Výberové konanie - riaditeľka MŠ Beladice Podrobné informácie - viď priložený dokument. pdf - 72.96 kB
16.01.2018 Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice Podrobné info, viď priložený dokument. docx - 90.57 kB
10.01.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice Podrobné informácie - viď priložený dokument pdf - 262.93 kB