Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
388/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu odberné miesta Školská 5, Hlavná 35, Hlavná 10, Hlavná 1, A. Sládkoviča 1, J. Kalinčiaka 37, 1. mája 31, Hlavná 10, J. Kalinčiaka 26, M. R. Štefánika 320 951 87 Volkovce Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -1 082,19 € 31.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
389/2017 Vyúčtovanie predplatného za rok 2017: Finančný spravodajca, ročník 2017 Obec Volkovce 00308633 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 7,45 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
390/2017 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2017 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
391/2017 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov, odber vzorky, správna réžia 2% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 66,96 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
392/2017 Vodné za miesto odberu: Hlavná 10 Volkovce za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
393/2017 Vodné za miesto odberu: Hlavná 218/4 Volkovce, za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 4,49 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
394/2017 Vodné za miesto odberu: Obrancov mieru Volkovce za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 28,51 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
395/2017 Vodné za miesto odberu: Obrancov mieru Volkovce za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
396/2017 Vodné za miesto odberu: Hlavná Volkovce za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 46,67 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
397/2017 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 za odberné miesta Hlavná 4, Hlavná 10 Volkovce Obec Volkovce 00308633 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 126,82 € 31.12.2017 19.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
398/2017 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu, fakturačné obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017, miesto odberu Volkovce 5/393, 951 87 Volkovce Obec Volkovce 00308633 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -18,00 € 31.12.2017 25.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
399/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu, fakturačné obdobie 3.11.2017 - 31.12.2017, miesto odberu Volkovce 781/5, 951 87 Volkovce Obec Volkovce 00308633 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 231,18 € 31.12.2017 25.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
400/2017 Poskytovanie služieb podľa zmluvy: Z-2017-025_Mse-Elektronizácia služieb miest a obcí, termín od 8.12.2017 - 8.12.2018 Obec Volkovce 00308633 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 603,60 € 31.12.2017 25.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
380/2017 Odvoz odpadu obce, skládkovanie odpadu obce, poplatok za uloženie komunálneho odpadu Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta 00587168 Iné 1 224,82 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
376/2017 Stravovacie služby za obdobie december 2017: 118 ks x 2,58 € bez DPH, 36 ks x 2,08 € bez DPH Obec Volkovce 00308633 Alena Belenčíková ABM 45543691 Iné 455,80 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
377/2017 Predplatné SME FS 1.1.2018 - 30.6.2018 Po-So 1 ks Obec Volkovce 00308633 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 120,40 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
378/2017 Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 100,27 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
379/2017 Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie1.12.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 38,98 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
381/2017 Prevádzkovanie vodohospodárskeho zariadenia za rok 2017 - vodovod Volkovce, ktorý pozostáva z rozvodného vodovodného potrubia PVC DN 100 v dĺžke 6863,5 m a vodovodných prípojok PE "1" v počte 275 ks a dĺžky 1517 m Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Iné 398,33 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
382/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu miesto spotreby Obchodná 7, 951 87 Volkovce za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -102,24 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
383/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu miesto spotreby Hlavná 24, 951 87 Volkovce za obdobie 1.01.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -104,79 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
384/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu miesto spotreby Hlavná 22, 951 87 Volkovce za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -93,74 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
385/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu miesta spotreby Obrancov mieru 27, Obrancov mieru 25, 951 87 Volkovce za obd. 1.1.2017-31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -197,36 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
386/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu miesta spotreby Loka Lukov 9020 Volkovce, Olichov 4 Volkovce, Štúrova 4 Volkovce za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -395,50 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
387/2017 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu miesto spotreby Hlavná 4, 95187 Volkovce, za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -386,27 € 29.12.2017 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
372/2017 satelit Amiko SHD-8550IR Obec Volkovce 00308633 Eugen Jančo - Profi elektro 35104074 Iné 75,00 € 28.12.2017 08.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
373/2017 Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 Obec Volkovce 00308633 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 52,03 € 28.12.2017 08.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
374/2017 Zúčtovaná zálohová faktúra, hosting OPTIMUM (volkovce.sk) 4.1.2018 - 3.1.2019 Obec Volkovce 00308633 WebHouse, s.r.o. 36743852 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 51,70 € 28.12.2017 08.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
375/2017 Opravná faktúra za elektrinu k vyúčtovacej faktúre č. 7010628908, adresa miesta spotreby: Školská 5, 951 87 Volkovce Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -45,29 € 28.12.2017 08.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
371/2017 Revízie komínov: 8 Bj ul. Obrancov mieru Volkovce 8 ks, 10 Bj Hlavná Volkovce 10 ks, Kultúrny dom Volkovce 2 ks Obec Volkovce 00308633 Michal Tužinský Kominárstvo 51105306 Iné 240,00 € 27.12.2017 08.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »