Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2018 V zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní naviac práce projektu "Rekonštrukcia budovy školského bytu a školskej kuchyne Volkovce, ktorý bol realizovaný na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2018 Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 05.12.2018 05.12.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
32/2018 Girlanda 360/24 studená v počte 13 ks vrátane príslušenstva Obec Volkovce 00308633 Samba lighting systems s.r.o. 31320252 Iné 0,00 € 04.12.2018 05.12.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
31/2018 Zhotovenie spevnených plôch zo zámkovej dlažby o rozlohe cca 160 m2 pri budove školského bytu a školskej kuchyne, ako aj úpravu priestoru pred touto budovou v areáli Základnej školy Volkovce Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 30.11.2018 30.11.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
30/2018 Výmena čerpadla v šachta tlakovej kanalizácie na ulici Ľ. Štúra vrátanie výmeny ovládacieho systému. Obec Volkovce 00308633 Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS 44691670 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 02.11.2018 02.11.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
29/2018 svietidlo MINILUMA 20 LED 1 ks Obec Volkovce 00308633 Lightech spoločnosť s ručením obmedzeným 35796332 Iné 346,80 € 09.10.2018 09.10.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
28/2018 Vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie obce Volkovce Obec Volkovce 00308633 Controleco s.r.o. 44392923 Iné 300,00 € 07.09.2018 10.09.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
27/2018 Trávny traktor XT2 QR 106 938 1 ks Obec Volkovce 00308633 JKL-STEEL, spol. s r.o 36519375 Iné 2 999,00 € 13.08.2018 15.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
26/2018 Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Jozef Kabát, na adrese:Volkovce, ul. Harmančekova, parc. č. 256/38, KÚ Volkovce Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 13.08.2018 13.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
25/2018 Vykonanie poradenskej činnosti k ochrane osobných údajov pre Obecný úrad Volkovce Obec Volkovce 00308633 Pavol Baláž 512887746 Právne a konzultačné služby 200,00 € 08.08.2018 13.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
24/2018 Deratizácia od potkanov a myší v hornom obce Volkovce Obec Volkovce 00308633 Biodeconta spol. s.r.o. 31437711 Iné 0,00 € 07.08.2018 07.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
23/2018 Vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy projektu "Obnova verejného osvetlenia v obci Volkovce" Obec Volkovce 00308633 PROJECT PARTNERS, spol. s r.o. 44634595 Iné 180,00 € 31.07.2018 07.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
22/2018 oprava katafalku v dome smútku Obec Volkovce 00308633 Milan Záhorský 43499309 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 27.07.2018 03.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
21/2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "NA 1x 13 BJ Volkovce Tr" vrátane inžinierskej činnosti pre zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, všetko v zmysle zmluvy o spolupráci so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s. č. Obec Volkovce 00308633 Bevatron s.r.o. 50649973 Iné 0,00 € 18.07.2018 18.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
20/2018 Zhotovenie tabuliek súpisných čísel stavieb od č. 801 po č. 824, čiže spolu 24 ks Obec Volkovce 00308633 Jozef Smrhola - OLYMP 32581190 Iné 0,00 € 25.06.2018 04.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
19/2018 Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Ivana Ferenc na adrese: Volkovce, ul. Obrancov mieru, parc. č. 11, KÚ Závada Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 18.06.2018 27.06.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
18/2018 Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Magdaléna Kvaššayová na adrese: Volkovce, ul. Obrancov mieru, parc. č. 51/3, KÚ Závada. Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 04.06.2018 13.06.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
17//2018 Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Volkovce Obec Volkovce 00308633 Nobilis-Vida 30385741 Iné 0,00 € 24.05.2018 24.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
16/2018 Servis dúchadiel v počte 2 ks na ČOV vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 Kubíček VHS, s.r.o. 26808919 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.05.2018 14.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
15/2018 Oprava prevzdušňovacieho systému (výmena návlekov) v jednej komore ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 BioCompacT spol. s.r.o. 35706201 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 11.04.2018 11.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
14/2018 Kamerový monitoring kanalizácie v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Iné 0,00 € 04.04.2018 04.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
13/2018 Vývoz kalu z ČOV Volkovce (20m3), odčerpanie nečistôt z kanalizačných šácht pri ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 SeptikTrans Štefan Mišuta 46878301 Iné 250,00 € 01.03.2018 05.03.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
8/2018 zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Peter Vazovan a manželka Jana Vazovaná na adrese: Volkovce, ul. Obrancov mieru, parc. č. 94/1, KÚ Závada Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.02.2018 20.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
9/2018 Oprava umelého trávnika na futbalovom ihrisku 33 x 18 v športovom areáli vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 Sport One SK spol. s r.o. 44591993 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.02.2018 20.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
11/2018 Inžinierskogeologický prieskum na pozemku parc. č. 1324/2 v KÚ Volkovce Obec Volkovce 00308633 RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS 30175046 Iné 800,00 € 20.02.2018 23.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
12/2018 Kontrola hasiacich prístrojov a vnútorných hydrantov v nasl. objektoch: KD a OÚ, DS, ČOV, TJ, Tribúna futbalového areálu, Náj. bytovka ul. Obrancov mieru, Náj. bytovka ul. Hlavná Obec Volkovce 00308633 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 0,00 € 20.02.2018 23.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
10/2018 Stravné kupóny 230 ks á 4,50 € Obec Volkovce 00308633 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 1 035,00 € 14.02.2018 21.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
7/2018 Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Ing. Patrik Frajka a manželka Mgr. Jana Frajková na adrese: Volkovce, ul. Obrancov mieru, parc. č. 58/2, KÚ Závada Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Iné 0,00 € 13.02.2018 19.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
6/2018 Rekonštrukčné práce na gravitačnej kanalizácii DN 300 v obci Volkovce v zmysle uskutočneného TV monitoringu zo dňa 30.1.2018 spočívajúce v odstránení netesností napojenia prípojok a injektáží kanalizačných šácht. Obec Volkovce 00308633 Aarsleff Hulín s.r.o. 31430473 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 07.02.2018 09.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
4/2018 Prekládka vzdušného telekomunikačného vedenia situovaného ponad pozemok parc. čísla 1324/6 v katastrálnom území Volkovce z dôvodu plánovanej výstavby bytového domu v zmysle Vášho prípisu č. BA-56009/2018 zo dňa 17.1.2018 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 22.01.2018 26.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
5/2018 TV monitoring časti gravitačnej kanalizácie DN 300 Obec Volkovce 00308633 Aarsleff Hulín s.r.o. 31430473 Iné 0,00 € 22.01.2018 26.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
1 2 »