Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17//2018 Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Volkovce Obec Volkovce 00308633 Nobilis-Vida 30385741 Iné 0,00 € 24.05.2018 24.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
16/2018 Servis dúchadiel v počte 2 ks na ČOV vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 Kubíček VHS, s.r.o. 26808919 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.05.2018 14.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
15/2018 Oprava prevzdušňovacieho systému (výmena návlekov) v jednej komore ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 BioCompacT spol. s.r.o. 35706201 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 11.04.2018 11.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
14/2018 Kamerový monitoring kanalizácie v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Iné 0,00 € 04.04.2018 04.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
13/2018 Vývoz kalu z ČOV Volkovce (20m3), odčerpanie nečistôt z kanalizačných šácht pri ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 SeptikTrans Štefan Mišuta 46878301 Iné 250,00 € 01.03.2018 05.03.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
8/2018 zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Peter Vazovan a manželka Jana Vazovaná na adrese: Volkovce, ul. Obrancov mieru, parc. č. 94/1, KÚ Závada Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.02.2018 20.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
9/2018 Oprava umelého trávnika na futbalovom ihrisku 33 x 18 v športovom areáli vo Volkovciach Obec Volkovce 00308633 Sport One SK spol. s r.o. 44591993 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.02.2018 20.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
11/2018 Inžinierskogeologický prieskum na pozemku parc. č. 1324/2 v KÚ Volkovce Obec Volkovce 00308633 RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS 30175046 Iné 800,00 € 20.02.2018 23.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
12/2018 Kontrola hasiacich prístrojov a vnútorných hydrantov v nasl. objektoch: KD a OÚ, DS, ČOV, TJ, Tribúna futbalového areálu, Náj. bytovka ul. Obrancov mieru, Náj. bytovka ul. Hlavná Obec Volkovce 00308633 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 0,00 € 20.02.2018 23.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
10/2018 Stravné kupóny 230 ks á 4,50 € Obec Volkovce 00308633 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 1 035,00 € 14.02.2018 21.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
7/2018 Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre: Ing. Patrik Frajka a manželka Mgr. Jana Frajková na adrese: Volkovce, ul. Obrancov mieru, parc. č. 58/2, KÚ Závada Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Iné 0,00 € 13.02.2018 19.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
6/2018 Rekonštrukčné práce na gravitačnej kanalizácii DN 300 v obci Volkovce v zmysle uskutočneného TV monitoringu zo dňa 30.1.2018 spočívajúce v odstránení netesností napojenia prípojok a injektáží kanalizačných šácht. Obec Volkovce 00308633 Aarsleff Hulín s.r.o. 31430473 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 07.02.2018 09.02.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
4/2018 Prekládka vzdušného telekomunikačného vedenia situovaného ponad pozemok parc. čísla 1324/6 v katastrálnom území Volkovce z dôvodu plánovanej výstavby bytového domu v zmysle Vášho prípisu č. BA-56009/2018 zo dňa 17.1.2018 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 22.01.2018 26.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
5/2018 TV monitoring časti gravitačnej kanalizácie DN 300 Obec Volkovce 00308633 Aarsleff Hulín s.r.o. 31430473 Iné 0,00 € 22.01.2018 26.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
1/2018 Digitálne údaje SGI - VKM, SGI - VMUO, SPI Volkovce Obec Volkovce 00308633 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Iné 0,00 € 10.01.2018 12.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
2/2018 Digitálne údaje SGI - VKM, SGI - VMUO, SPI Závada Obec Volkovce 00308633 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Iné 0,00 € 10.01.2018 15.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka
3/2018 Digitálne údaje SGI - VKM, SGI - VMUO, SPI Čierne Kľačany Obec Volkovce 00308633 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Nájmy a prenájmy 0,00 € 10.01.2018 20.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Objednávka