Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 44 111,32 € 28.08.2018 28.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Kováč Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Igor Ďurček Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Brandt Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 MUDr. Michal Kuťka Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Tonka Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Záležák Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 24.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Michal Hlavatý Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 25.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Holý Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 25.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
1818400026-ZoS Zmluva o spolupráci uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 16.07.2018 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 0,00 € 27.06.2018 04.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 29 611,44 € 18.05.2018 26.05.2018 25.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Z201817615_Z Kúpna zmluva č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 32 000,00 € 23.04.2018 25.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
11/2018 Zmluva o dielo č. 11/2018 Obec Volkovce 00308633 FoArch spol.s r.o. 36627810 Iné 720,00 € 06.04.2018 06.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
5190041285 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmy Obec Volkovce 00308633 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 19,50 € 04.04.2018 05.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
89-7/2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti číslo 5190042151 Obec Volkovce 00308633 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 8,00 € 03.04.2018 06.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
89-8/2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti číslo 5190041286 Obec Volkovce 00308633 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 8,00 € 03.04.2018 06.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
180418-1P Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 180418-1P Obec Volkovce 00308633 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 31436200 Iné 0,00 € 27.03.2018 23.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
89-3/2018 Dohoda č. 18/16/50J/11 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536 Iné 13 505,76 € 26.03.2018 27.03.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o poskytovaní dotácie Dohoda o poskytovaní dotácie Obec Volkovce 00308633 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s. 36791563 Iné 10 000,00 € 26.03.2018 26.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
SKP18/03/042 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/042 Obec Volkovce 00308633 Komensky, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,00 € 23.03.2018 23.03.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy č. 12/2/2013 Dohoda o ukončení Zmluvy č. 12/2/2013 Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta Zlaté Moravce 00587168 Iné 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2016 o zabezpečení odvozu triedeného odpadu Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2016 o zabezpečení odvozu triedeného odpadu Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta Zlaté Moravce 00587168 Iné 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve č. 12/2013 Dodatok k Zmluve č. 12/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu Obec Volkovce 00308633 TSm Zlaté Moravce 587168 Iné 0,00 € 22.01.2018 01.01.2018 22.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve č. 12/1/2013 Dodatok k Zmluve č. 12/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu Obec Volkovce 00308633 TSm Zlaté Moravce 587168 Iné 0,00 € 22.01.2018 01.01.2018 22.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva