Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Ing. Ľudovit Frajka Iné 328,30 € 16.11.2018 16.11.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva č. 12868908U03 Zmluva č. 128689 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie ("ďalej len zmluva") uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi Obec Volkovce 00308633 Environmentálny fond 30796491 Iné 28 000,00 € 18.09.2018 26.09.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 44 111,32 € 28.08.2018 28.08.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 0,00 € 24.08.2018 26.09.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ján Kováč Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Igor Ďurček Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Brandt Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 MUDr. Michal Kuťka Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Ivan Tonka Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Záležák Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 24.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Michal Hlavatý Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 25.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Holý Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.07.2018 31.07.2021 25.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
1818400026-ZoS Zmluva o spolupráci uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 16.07.2018 23.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 0,00 € 27.06.2018 04.07.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 29 611,44 € 18.05.2018 26.05.2018 25.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Z201817615_Z Kúpna zmluva č. Z201817615_Z Obec Volkovce 00308633 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 32 000,00 € 23.04.2018 25.05.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
11/2018 Zmluva o dielo č. 11/2018 Obec Volkovce 00308633 FoArch spol.s r.o. 36627810 Iné 720,00 € 06.04.2018 06.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
5190041285 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmy Obec Volkovce 00308633 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 19,50 € 04.04.2018 05.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
89-7/2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti číslo 5190042151 Obec Volkovce 00308633 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 8,00 € 03.04.2018 06.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
89-8/2018 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti číslo 5190041286 Obec Volkovce 00308633 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 8,00 € 03.04.2018 06.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
180418-1P Zmluva o vývoze triedeného odpadu č. 180418-1P Obec Volkovce 00308633 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 31436200 Iné 0,00 € 27.03.2018 23.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
89-3/2018 Dohoda č. 18/16/50J/11 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra 30794536 Iné 13 505,76 € 26.03.2018 27.03.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o poskytovaní dotácie Dohoda o poskytovaní dotácie Obec Volkovce 00308633 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s. 36791563 Iné 10 000,00 € 26.03.2018 26.04.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
SKP18/03/042 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/042 Obec Volkovce 00308633 Komensky, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,00 € 23.03.2018 23.03.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy č. 12/2/2013 Dohoda o ukončení Zmluvy č. 12/2/2013 Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta Zlaté Moravce 00587168 Iné 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2016 o zabezpečení odvozu triedeného odpadu Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2016 o zabezpečení odvozu triedeného odpadu Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta Zlaté Moravce 00587168 Iné 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve č. 12/2013 Dodatok k Zmluve č. 12/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu Obec Volkovce 00308633 TSm Zlaté Moravce 587168 Iné 0,00 € 22.01.2018 01.01.2018 22.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve č. 12/1/2013 Dodatok k Zmluve č. 12/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu Obec Volkovce 00308633 TSm Zlaté Moravce 587168 Iné 0,00 € 22.01.2018 01.01.2018 22.01.2018 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva