Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Mária Šuranová, Katarína Uhričová, Zdeňka Komárová, Ľudovít Kurkin Iné 1 001,64 € 31.10.2017 02.11.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Helena Sýkorová Nájmy a prenájmy 97,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Jozef Michňa Nájmy a prenájmy 97,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Milan Adamec Nájmy a prenájmy 156,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Mária Šlosiarová Nájmy a prenájmy 100,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Marek Šípka Nájmy a prenájmy 186,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Marek Kvaššay Nájmy a prenájmy 186,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Alica Kvaššayová Nájmy a prenájmy 153,00 € 06.10.2017 31.10.2020 06.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Jakub Kvaššay Nájmy a prenájmy 189,00 € 06.10.2017 31.10.2020 20.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Daniela Komaneková Nájmy a prenájmy 189,00 € 06.10.2017 31.10.2020 20.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Prenajímateľ: Obec Volkovce 00308633 Nájomca: Martin Školník Nájmy a prenájmy 97,00 € 06.10.2017 31.10.2020 20.10.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Volkovce 00308633 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 29.09.2017 01.01.2018 31.12.2018 07.12.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva č. 12314208U02 Zmluva č. 12314208U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. Obec Volkovce 00308633 Environmentálny fond 30796491 Iné 108 143,00 € 22.08.2017 23.08.2017 30.08.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 18.7.2017 Obec Volkovce 00308633 LAST-stav s.r.o. 46013148 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 25.07.2017 25.07.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 LAST-stav s.r.o. 46013148 Stavebné práce, opravárenské práce 129 126,08 € 18.07.2017 18.07.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o poskytovaní dotácie Dohoda o poskytovaní dotácie Obec Volkovce 00308633 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s. 36791563 Iné 4 500,00 € 01.07.2017 12.07.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Obec Volkovce 00308633 Roman Mlynka, Marián Mlynka, Katarína Tokárová, Mária Mlynková, Pavlína Horňáková, Benedikt Mráz, Michal Horňák, Ing. Blažej Horný, Mária Havettová, Jana Káčerová, Patrik Frajka Iné 0,00 € 23.06.2017 26.06.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 MUDr. Michal Kuťka Nájmy a prenájmy 187,00 € 08.06.2017 15.06.2017 31.07.2018 09.06.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2016 o zabezpečení úloh v oblasti OPP, BOZP, PZS Dodatok č. 1 k zmluve č. 15/2016 o zabezpečení úloh v oblasti OPP, BOZP, PZS Obec Volkovce 00308633 Daniela Siváková 41251466 Iné 70,00 € 31.05.2017 09.06.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu bytu Dohoda o ukončení nájmu bytu Obec Volkovce 00308633 Miroslav Mihalička Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2017 31.05.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva č. 640/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Zmluva č. 640/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny Obec Volkovce 00308633 Nitriansky samosprávny kraj 37861298 Kultúra, média, tlač 300,00 € 30.05.2017 03.06.2017 07.06.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva č. 01144/2017-PKZ-K40221/17.00 Kúpna zmluva č. 01144/2017-PKZ-K40221/17.00 Obec Volkovce 00308633 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom 17335345 Iné 661,56 € 18.05.2017 28.05.2017 28.07.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva č. 01139/2017-PKZ-K40218/17.00 Kúpna zmluva č. 01139/2017-PKZ-K40218/17.00 Obec Volkovce 00308633 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom 17335345 Iné 293,40 € 18.05.2017 28.05.2017 28.07.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie č. Z-2017-025_Mse Obec Volkovce 00308633 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 503,00 € 09.05.2017 15.05.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť, č. licencie SKAU 260 36527360 Iné 800,00 € 04.05.2017 29.05.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/211 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/211 uzavretá podľa § 269 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 65 a nasledujúcich Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Remek, s.r.o. 36535605 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 480,00 € 28.04.2017 09.05.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna Zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Viera Forgáčová, Juraj Valkovič, Jarmila Solčianska, Štefan Mlynka, Ivan Mlynka, Dušan Mlynka, Štefan Benčať, Augusta Kováčová, Zita Bieliková Iné 415,39 € 20.04.2017 27.04.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnho zákonníka v platnom znení Obec Volkovce 00308633 AGEsoft, s.r.o. 36680885 Stavebné práce, opravárenské práce 19 137,60 € 11.04.2017 18.04.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
4/NR/2016 Zmluva č. 4/NR/2016 Obec Volkovce 00308633 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra 00151866 Iné 15 000,00 € 06.03.2017 13.03.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 03.03.2017 03.03.2017 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
1 2 »