Kontakt

Patria - Domov dôchodcov v Galante


Švermova 1457/16
92401 Galanta

Telefón: 031/782 21 17
E-mail: patriagalanta@stonline.sk

Kontaktný formulár

Švermova 1457/16, Galanta, Slovensko