Záznam z vyhodnotenia ponúk

  • Skupina: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
  • Poznámka: "Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom"
  • Dátum: 30.08.2019
  • Príloha: