Zákazka malého rozsahu - zverejnenie

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať službu s názvom: Autobusová preprava účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase: Bratislava - Telgárt a späť. Bližšie informácie: Ing. Adamišin 0905409466
  • Dátum: 14.01.2020
  • Príloha: