Zákazka malého rozsahu - zverejnenie

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať službu s názvom: Vedenie účtovníctva školy v programe iSPIN. Bližšie informácie: Ing. Adamišin: 0905 409466
  • Dátum: 21.01.2020
  • Príloha: