Zákazka malého rozsahu - zverejnenie

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať 15 kusov školských lavíc dvojmiestnych. Bližšie informácie: Ing. Adamišin: 0905 409466
  • Dátum: 28.01.2020
  • Príloha: