Zákazka malého rozsahu - zverejnenie

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na dodanie služieb: "Návrh, dodávka a montáž obkladov a komody" do cvičnej stolovne SOŠ GaHS.
  • Dátum: 20.02.2020
  • Príloha: