1/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Medveďov
 • IČO: 00305588
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2021
 • Predmet: Výzva na predkladanie ponúk
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytov 2x12 b.j. v obci Medveďov - 1. Etapa 1x12 b.j."
  Výzva je k dispozícii na adrese: https://portal.zverejnovanie.sk/data/att/17577.pdf
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.07.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.08.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:17.08.2021
Tlačiť