Výzva na súťaž - „Výmena strechy na obecnej budove“