2/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Medveďov
 • IČO: 00305588
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2/2019
 • Predmet: Výzva na predloženie cenovej ponuky
 • Opis predmetu zákazky:Rekonštrukcia chodníkov
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:10.09.2019
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.08.2019 pdf - 201.04 kB
Tlačiť