Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1_2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“

  • Skupina:
  • Poznámka: Podrobné informácie - viď priložený dokument a zároveň dokument Príloha č.1 k VZN ZAVAZNÁ ČASŤ UPN BELADICE
  • Dátum: 07.03.2017
  • Príloha: