Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

  • Skupina:
  • Poznámka: Podrobné informácie o začatí konania - viď priložený dokument.
  • Dátum: 04.06.2018
  • Príloha: