Oznámenie - zapisovateľka miestnej volebnej komisie