Pozvánka na ustanovujúce OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.