Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome

  • Skupina:
  • Poznámka: Program zastupiteľstva - viď priložený dokument.
  • Dátum: 08.06.2018
  • Príloha: