Príloha č. 1 - UPN BELADICE záväzná časť.19.5.2017 DEF