Program odpadového hospodárstva, Beladice 2016-2020