Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice