Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00151653 Slovenská pošta a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
00151742 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
00151866 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00162957 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00166197 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
0031570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov
00331660 Obec Ladmovce Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce
00331961 Obec Strážne Ružová 157, 076 52 Strážne
00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou
00332178 Obec Zemplín č.49, 076 31 Zemplín
00415901 Územná organizácia DPO SR M.R: Štefánika 2329, 075 01 Trebišov
00584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava
00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00606731 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE Rastislavova 43, 041 91 Košice
00626031 Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00681156 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava
00685852 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »