Súťažná dokumentácia - „Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu, Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu – Bleskozvod“