Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra

  • Skupina:
  • Poznámka: Podrobné informácie k verejnej výhláške Krajského pamiatkového úradu - začatia konania vo veci Beladice - Elektroenergetické stavby - viď priložený dokument
  • Dátum: 15.11.2018
  • Príloha: