VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Beladice - rozšírenie vodovodu pre 18 RD“

  • Skupina:
  • Poznámka: Podrobné informácie - viď priložený dokument
  • Dátum: 26.10.2018
  • Príloha: