Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Podrobné informácie - viď priložený dokument
  • Dátum: 13.12.2017
  • Príloha: