Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu IROP