Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Beladiciach a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Beladice