Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
78/2017 Rekonštrukcia Staničnej ulice Brestovany Obecný úrad Brestovany 312312 Skanska SK a.s. 31611788 Stavebné práce, opravárenské práce 171 225,58 € 17.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
77/2017 Zmluva o dodávke plynu, odberné miesto č. 4100611624 - Hájska 3, byt č. 15 Obecný úrad Brestovany 312312 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.08.2017 01.08.2017 04.08.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
75/2017 Mandátna zmluva - správa bytových domov Obecný úrad Brestovany 312312 SlužbyTop s.r.o. 50368354 Iné 0,00 € 01.07.2017 06.07.2017 06.07.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
76/2017 Zmluva o manažmente projektu-kompostéry Obecný úrad Brestovany 312312 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 Iné 0,00 € 22.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
72/2017 Kúpna zmluva - kanalizačné rúry v celkovej dĺžke 18 m - ul. Gáborová Obecný úrad Brestovany 312312 Marián Jánošík Iné 0,00 € 14.06.2017 14.06.2017 15.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
73/2017 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu Obecný úrad Brestovany 312312 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 14.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
74/2017 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obecný úrad Brestovany 312312 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 14.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
71/2017 Zmluva č. 37393 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Obecný úrad Brestovany 312312 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 3 000,00 € 13.06.2017 14.06.2017 31.08.2017 13.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
67/2017 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia povrchovej dažďovej kanalizácie na ul. Gáborovej" Obecný úrad Brestovany 312312 Radúz Voščinár 43812023 Stavebné práce, opravárenské práce 2 340,00 € 06.06.2017 07.06.2017 23.06.2017 06.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
68/2017 Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi Obecný úrad Brestovany 312312 Ekocharita Slovensko Slovensku občianske združenie 50383230 Iné 0,00 € 06.06.2017 07.06.2017 06.06.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
69/2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Obecný úrad Brestovany 312312 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
70/2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Obecný úrad Brestovany 312312 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 31.05.2017 01.06.2017 31.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
70A/2017,dodatok k zmluve Kúpna zmluva Obecný úrad Brestovany 312312 Andrea Szitkey Iné 2,00 € 22.05.2017 22.05.2017 22.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
65/2017 Zmluva o dielo-"Rekonštrukcia povrchovej dažďovej kanalizácie na ul. Gáborovej" Obecný úrad Brestovany 312312 Prema s.r.o. 50159801 Stavebné práce, opravárenské práce 5 560,00 € 15.05.2017 16.05.2017 10.06.2017 15.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
63/2017 dodanie digitálneho kamerového systému Obecný úrad Brestovany 312312 Rovez s.r.o. 36225801 Iné 11 294,40 € 12.05.2017 12.05.2017 30.09.2017 12.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
62/2017 Zmluva o spolupráci - dotácia "Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice v obci Brestovany! Obecný úrad Brestovany 312312 Trius finance, a.s. 36699993 Právne a konzultačné služby 1 000,00 € 02.05.2017 02.05.2017 02.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
61/2017 Zmluva o poskytnutí elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie Obecný úrad Brestovany 312312 Lomtec.com a.s. 35795174 Iné 1 000,00 € 27.04.2017 27.04.2017 26.04.2021 27.04.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
64/2017 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby č. 17/08/52A/25 Obecný úrad Brestovany 312312 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 30794536 Iné 0,00 € 26.04.2017 27.04.2017 31.10.2017 15.05.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
60/2017 Zmluva o dodávke plynu Obecný úrad Brestovany 312312 SPP, a.s. 35815256 Iné 0,00 € 01.04.2017 12.04.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
58/2017 Zmluva o dielo - "Zberný dvor" Obecný úrad Brestovany 312312 BAU cargo, s.r.o. 46456082 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 30.03.2017 11.04.2017 10.04.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
59/2017 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j zákona č. 5/2004 Z.z. - č. 17/08/50J/11 Obecný úrad Brestovany 312312 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 30794536 Iné 0,00 € 23.03.2017 24.03.2017 31.12.2017 24.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
57/2017 Zmluva o odbere použitého jedlého oleja Obecný úrad Brestovany 312312 biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 Iné 0,00 € 10.03.2017 10.03.2017 20.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
54/2017 Zmluva o dielo-"Dobudovanie infraštrfuktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany" Obecný úrad Brestovany 312312 ISA projekta, s.r.o. 46894641 Iné 4 775,00 € 08.03.2017 09.03.2017 31.12.2018 08.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
53/2017 Zmluva o dielo-"Plagát: Dobudovanie infraštrfuktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany" Obecný úrad Brestovany 312312 ISA projekta, s.r.o. 46894641 Iné 36,00 € 08.03.2017 09.03.2017 31.12.2018 08.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
55/2017 Zmluva č. 11/TR/2016-o poskytnutí dotácie zo ŠR SR-vybudovanie kamerového systému v obci Obecný úrad Brestovany 312312 Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 00151866 Iné 9 000,00 € 02.03.2017 03.03.2017 08.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
49/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - DHZ obce Brestovany Obecný úrad Brestovany 312312 Dobrovoľný hasičský zbor Brestovany 001774740503 Iné 2 000,00 € 01.03.2017 01.03.2017 31.12.2017 01.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
47/2017 Dohoda o urovnaní - vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam - kaštieľ Brestovany Obecný úrad Brestovany 312312 George Czetwertynski - dedičia Iné 105 000,00 € 22.02.2017 23.02.2017 22.02.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
45/2017 - TAVOS Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou , Brestová 1,2,3,4,5,6,7, Hájska 1, 3, 3A Obecný úrad Brestovany 312312 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.02.2017 10.02.2017 08.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
48/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - Brestovanské FajnCentrum Obecný úrad Brestovany 312312 Brestovanské Fajn Centrum, o.z. 50011448 Iné 4 000,00 € 08.02.2017 08.03.2017 31.12.2017 01.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
50/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - Poľovnícka organizácia Bažant Brestovany Obecný úrad Brestovany 312312 Poľovnícka organizácia Bažant Brestovany, nezisková organizácia 42297982 Stavebné práce, opravárenské práce 2 500,00 € 08.02.2017 08.02.2017 31.12.2017 02.03.2017 Ing. Ondrej Kuhajda Starosta Obce Brestovany Zmluva
1 2 »