Kontakt

Centrum voľného času


Hlinícka 3
83154 Bratislava

E-mail: info@cvcba3.sk