Uznesenie obecného zastupiteľstva č.163/2018 zo dňa 28.3.2018 a príslušné kúpne zmluvy