Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás

  • Skupina: Zmluva / Objednávka
  • Poznámka: Podrobné informácie o zmluve - viď priložený dokument.
  • Dátum: 11.09.2018
  • Príloha: