Dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
19.12.2019 Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služieb Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pdf - 199.69 kB
27.11.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer na obstaranie dodávateľa tovaru a služieb - obstaranie barového pultu do učebne stolovania (návrh, dodávka, montáž). Bližšie informácie na: juraj.adamisin@farskeho.sk. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 100,- € bez DPH.
26.11.2019 Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služieb Vianočná kapustnica učiteľov - catering pdf - 1.07 MB
18.11.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Prenájom vybavenia na akciu "Vianočná kapustnica učiteľov" (pivné sety, stand by stoly, stany, návleky a iné, vrátane montáže a demontáže). Predpokladaná hodnota zákazky: 1 710,- € bez DPH. Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk
15.11.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Oprava strechy na telocvični - odstránenie havarijného stavu. Predpokladaná hodnota zákazky do 5000,- € bez DPH. Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk
08.11.2019 Záznam z vyhodnotenia OVS jpg - 278.72 kB
04.11.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať poskytnutie služby Výmena ochrannej siete v teocvični SOŠ GaHS. Predpokladaná hodnote zákazky: 1500,- € bez DPH. Informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk
16.10.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Oprava fasády školy pdf - 250.41 kB
15.10.2019 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom telocvične pdf - 697.91 kB
07.10.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Výmena palubovky v telocvični pdf - 147.27 kBxlsx - 11.58 kBpdf - 117.43 kB
07.10.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Výmena podlahovej krytiny pdf - 144.98 kBxlsx - 11.45 kBpdf - 117.43 kB
01.10.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác a tovarov Dodanie HW infraštruktúry a súvisiacich prác pdf - 987.57 kBdoc - 224 kBxlsx - 19.5 kBxlsx - 17.16 kBpdf - 842.84 kB
25.09.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať práce : Náter plota. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000 €. Bližšie informácie na adrese: juraj.adamisin@farskeho.sk.
19.09.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Maľovanie priestorov SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava pdf - 304.14 kBxlsx - 11.91 kBpdf - 117.44 kB
19.09.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Zákazka malého rozsahu - Oprava strechy PPV Rača pdf - 130.01 kB
03.09.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ oznamuje zámer obstarať služby - Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy "Prekrytie terasy pred učebňou stolovania v objekte SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava". Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk.
01.08.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Rekonštrukcia učebne stolovania pdf - 254.84 kBxlsx - 11.97 kBpdf - 117.44 kB
29.07.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku a montáž klimatizačných zariadení pdf - 1.03 MB
24.07.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Rekonštrukcia hlavného schodišťa pdf - 306.88 kBxlsx - 13.7 kBpdf - 117.43 kB
22.07.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku prác Výmena dlažby, dodávka a montáž 2 brán pdf - 306.04 kBxlsx - 14.74 kBpdf - 123.34 kB
16.07.2019 Záznam z vyhodnotenia OVS jpg - 274.54 kB
21.06.2019 Výzva na predkladanie ponúk na dodávku služieb: Správa servera a služby súvisiace so správou počítačov pdf - 192.85 kB
17.06.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať služby: "Výmena ochrannej okennej siete v telocvični. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 348,17 €. Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk.
10.06.2019 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom telocvične pdf - 398.13 kB
30.05.2019 Dodávka a montáž hliníkových dverí a plastových okien pdf - 208.26 kB
30.05.2019 Pekárenská pec MIWE Backcombi a kysiareň pdf - 336.32 kB
28.05.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať 2 ks profesionálnych kávovarov. Predpokladaná hodnota zákazky: do 4 000 € bez DPH. Informácie" Ing. Adamišin: juraj.adamisin@farskeho.sk
27.05.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať práce: "Oprava a náter fasády". Predpokladaná hodnota zákazky: 1 263,80 €. Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk.
24.05.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať tovar: "Ovocné nápoje a prípitok na cateringovú akciu". Predpokladaná hodnota zákazky: 2 000,- €. Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk
24.05.2019 Zákazka malého rozsahu - zverejnenie Tlačiarenské a reklamné služby, predpokladaná hodnota zákazky: 2 472,- €. Bližšie informácie: juraj.adamisin@farskeho.sk
1 2 »