1/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Medveďov
 • IČO: 00305588
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2019
 • Predmet: Výzva na predloženie cenovej ponuky
 • Opis predmetu zákazky:Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka: Poskytovateľ NFP: Úrad vlády SR, Podpora rozvoja športu na rok 2019
 • Dátum zverejnenia:13.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:28.08.2019
 • Otvárania ponúk - kritéria:28.08.2019
Tlačiť