Dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Dátum Názov Poznámka Stiahnúť
13.07.2021 Výzva na predkladanie ponúk Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytov v obci Medveďov - 2x12 b.j.
V rámci 1. etapy je riešený 1 objekt bytového domu - 12 b.j. Bytové domy budú samostatne stojace objekty na rovinatom pozemku dopravne napojené na miestnu komunikáciu. Pozemky sú vo vlastníctve uchádzača. Konštrukčne bude bytový dom navrhnutý ako jeden dilatačný celok, nosné konštrukcie budú murované s priečnym nosným systémom. Objekt nie je podpivničený a má tri nadzemné podlažia so šikmou strechou.
pdf - 327.5 kB
17.03.2021 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Medveďov.
pdf - 471.46 kB