Kontakt

Medveďov


Hlavná 90
93007 Medveďov

Telefón: 031/5541237
E-mail: ocumedvedov@stonline.sk